Otel Yönetim Hizmetletimiz

Maliyet kontrolüne odaklanıp kendimizi yüksek kâr marjı elde edilmesini sağlayan misafir memnuniyetine adayarak, bir tesisi başarıyla yönetme tecrübesini sağlıyoruz. Güvenilen ve saygın bir ortak olan otel sahibiyle birlikte çalışıyoruz. Konuk deneyiminin bütün yönlerindeki tutarlılık standartlarını geliştirmek amacıyla otel işletmesiyle sağduyulu ve verimli bir şekilde çalışıyoruz. Seyahat edenlerde otel farkındalığını oluşturmak için yeni teknoloji olanaklarından yararlanıyoruz. Buna ek olarak, konuklarımıza benzersiz bir deneyim yaşatmak ve yüksek müşteri memnuniyeti için bölgesel gelenek ve özellikleri tespit ediyoruz.

Standart Operasyon Prosedürü

İşlevleri, hedefleri ve personel tarafından yapılan her işte hizmet beklentilerini açıkça anlatan, geniş kapsamlı operasyon standartlarını içeren bir prosedür el kitabı oluşturuyoruz.

Bu, personele işle ilgili sorumluluklarını anlatırken yanlış anlaşılma ihtimalini ortadan kaldıran ve misafirlerimize vaatlerimizin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayan temel bir araçtır.

Eğitim Programları

Eleman yetiştirme inisiyatiflerinde tutarlılık dikkat edilmesi gereken kilit bir özelliktir. Personel tutarlı bir imaj sürdürürken kendi bireyselliklerini gösterebilecekleri bir şablon oluşturmak, güvenilir bir marka yaratmanın temel niteliğidir.

Kalite Güvencesi

İnisiyatiflerde nihai ürünün temin edilmesi, kapsamlı bir ölçüm sistemi ile yerleştirilecek verimli bir kalite tecrübesidir. Önceden üzerinde mutabakata varılan hizmet standartlarının belirli bir yöntemle tarafsızca ölçülmesi, otellerin tüm operasyonları verimli olarak yerine getirmelerini sağlar.

Satış ve Pazarlama Hizmetleri

Bu hizmetler gelirleri maksimum seviyeye çıkaracak satış-pazarlama aktivite ve stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Hizmetin Merkezileştirilmesi: Verimlilikte Kilit Nokta

Merkezi bir iş modeli, otellerde yöneticilerin misafirler ve personel üzerine tam anlamıyla yoğunlaşmasını sağlayarak bütün kilit işlevleri yerine getirir.

  • İnsan Kaynakları Hizmetleri
  • Yiyecek & İçecek Departmanları Hizmetleri
  • Ön Büro ve Housekeeping Departmanları Hizmetleri
  • Satış ve Pazarlama Hizmetleri
  • IT Teknolojisi Hizmetleri
  • Muhasebe Hizmetleri
  • Yangın ve can güvenliği

Yönetim Yapısı

Yönetim ekip yapısı, sade bir yönetime ve daha iyiyi düşünebilme gücüne sahiptir. Şirket, geçmişteki başarılarında önemli bir rol oynayan ve kilit değerleri vurgulayan seçkin bir şirket kültürü oluşturmuştur.